direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Lage Heide wonen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPlageheidewonen-VA01

Toelichting

Bijlagen

 • 1. Goedkeuringsbesluit Provincie inzake bestemmingsplan 'Valkenswaard-Zuid, 11 december 2007
 • 2. StAB advies inzake bestemmingsplan 'Valkenswaard-Zuid', 31 oktober 2008
 • 3. Uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan 'Valkenswaard-Zuid', 25 maart 2009
 • 4. Inrichting Molenaarsbos: Inrichtingsplan voor natuurcompensatie Lage Heide, Bosgroep Zuid-Nederland, maart 2010
 • 5. Brief Provincie betreffende leefgebied struwelvogels, februari 2010
 • 6. Geohydrologisch onderzoek en watertoets, Oranjewoud, december 2009
 • 7. Bodemonderzoeken (samenvatting)
 • 8. Evaluatie natuuronderzoeken Lage Heide, Croonen Adviseurs, juli 2010
 • 9. Vleermuizenonderzoek, Bosgroep Zuid-Nederland, december 2010
 • 10. Akoestisch onderzoek, Croonen Adviseurs, december 2010
 • 11. Memo luchtkwaliteit Valkenswaard Zuid, BRO, februari 2009
 • 12. Explosievenonderzoek, ECG, september 2010
 • 13. Archeologisch vooronderzoek: een karterend veldonderzoek, RAAP, december 2009
 • 14. Programma van Eisen Inventariserend veldonderzoek (proefsleuven), RAAP Archeologisch Adviesbureau, februari 2010
 • 15. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven, ACVU-HBS, april 2011
 • 16. Verkeersonderzoek Lage Heide: ontsluiting nieuwe woonwijk, DHV, mei 2010
 • 17. Verkeersintensiteitenonderzoek Valkenswaard, Groen Licht Verkeersadviezen, januari 2011
 • 18. Onderzoek ontsluiting Lage Heide wonen via Holzerpaaike, DHV, maart 2011
 • 19. Verkeerscirculatieplan Lage Heide wonen aangevuld met varianten Venbergseweg, DHV, 28 juni 2011
 • 20. Memo analyse verkeersafwikkeling kruispunten Dommelseweg (N397), DHV, 6 juli 2011
 • 21. Duurzaam en comfortabel wonen in Lage Heide - van ambitie tot uitvoering, SRE Milieudienst, december 2009
 • 22. Beeldkwaliteitplan 'Lage Heide woongebied', Buro 5 Maastricht, oktober 2010
 • 23. Eindverslag Vooroverleg en Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 'Lage Heide wonen'
 • 24. Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan 'Lage Heide wonen'