Bestemmingsplan

Hofstraat 14, Valkenswaard
gemeente Valkenswaard

Imro-code: NL.IMRO.0858.BPhofstraat14-ON01


Planstatus: Ontwerp
Datum: 10-5-2021Bijlagen bij de toelichting

deel uitmakende van het bestemmingsplan


Bijlage 1:

Architectuur- en cultuurhistorische waardering,

Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon, 2014.

Bijlage 2:

Verkennend bodemonderzoek Hofstraat 14 Valkenswaard,

Lankelma, 14 februari 2020.

Bijlage 3:

PvE IVO-P AB Hofstraat 14 Valkenswaard,

Transect, 1 december 2020.

Bijlage 4:

Ontwerptekening infiltratie,

Buro Sengers Architecten, 16 juni 2020.

Bijlage 5:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Hofstraat 14 te Valkenswaard,

Tritium Advies, 8 april 2020.

Bijlage 5a:

Getekend Raadsbesluit Vaststellen voorlopig ontwerp openbare ruimte centrumplan,

gemeente Valkenswaard, 26 januari 2017.

Bijlage 5b:

Definitief Onderzoek verkeerscirculatie centrum Valkenswaard,

DHV, 28 november 2016.

Bijlage 6:

Quickscan flora en fauna Hofstraat 14 te Valkenswaard,

Tritium Advies, 30 april 2020.

Bijlage 7:

20-681 Rapportage NO SV Hofstraat 14 Valkenswaard,

Ecolybrium, 12 oktober 2020.

Bijlage 8:

Berekening stikstofdepositie Hofstraat 14 te Valkenswaard,

Tritium Advies, 8 mei 2020.

Bijlage 9:

Verslag omgevingsoverleg 4 december 2019,

Buro Sengers.

Bijlage 10:

Inspraakverslag bestemmingsplan Hofstraat 14,

gemeente Valkenswaard, april 2021.

Bijlage 11:

Vooroverlegreactie,

Waterschap De Dommel, 20 december 2020.

Versie ten behoeve van publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl

Gemaakt op 9 mei 2021 door CADeRonline.nl