Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

3 PlanMER

   
(In analoge versie separaat bijgevoegd.)
 
Erratum: Ambtshalve is de plangrens van het bestemmingsplan zodanig aangepast, dat het aansluit op de begrenzing van het bestemmingsplan ‘Dommelkwartier’. De plangrens van het planMER is hier echter niet op aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de bevindingen en de conclusies uit het MER.