direct naar inhoud van Toelichting
Plan: 't Ven Hondsberg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002102-1401

Toelichting

De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag liggende gedachten. Met name een goede afstemming tussen de toelichting en de beide juridische onderdelen van het bestemmingsplan (regels en de verbeelding van het bestemmingsplan) is van groot belang. De plantoelichting geeft een toelichting op het bestemmingsplan, maar maakt geen deel uit van het bestemmingsplan.

De plantoelichting bevat achtereenvolgens de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 De huidige situatie

Hoofdstuk 3 Beleidskader

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

Hoofdstuk 5 Planuitgangspunten

Hoofdstuk 6 Milieu-aspecten

Hoofdstuk 7 Waterparagraaf

Hoofdstuk 8 Juridisch bestuurlijke aspecten

Hoofdstuk 9 Economische uitvoerbaarheid

Hoofdstuk 10 Inspraak en vooroverleg