direct naar inhoud van Hoofdstuk 9 Uitvoerbaarheid
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002067-1401

Hoofdstuk 9 Uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan is over het algemeen een beheersplan, dat geen nieuwe ontwikkelingen bevat, die investeringen voor de gemeente bevatten, zodat het voor de gemeente budgetneutraal zal verlopen. Er is één uitzondering, namelijk een nieuwe brug, die over de Aa is geprojecteerd in verband met de toekomstige ontwikkelingen, die in de planperiode te verwachten zijn op het terrein van het voormalige GZG-complex. In de gemeentebegroting 2013 is in het structuurfonds een bedrag opgenomen van € 10 miljoen ten behoeve van de herontwikkeling van het GZG terrein. De brug over de Aa die onderdeel gaat uitmaken van de langzaamverkeersroute naar het GZG terrein zal uit deze post bekostigd worden.