direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Beschrijving juridische regeling
Plan: Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0766.BP2013000015-VG01

Hoofdstuk 4 Beschrijving juridische regeling

In dit hoofdstuk wordt allereerst aandacht besteed aan de Wet ruimtelijke ordening en de andere wettelijke eisen die bij het opstellen van bestemmingsplannen van belang zijn (paragraaf 4.1). Daarna (paragraaf 4.2) wordt ingegaan op de opzet van de bestemmingsregeling voor het plan en vervolgens wordt per bestemming een toelichting gegeven (paragraaf 4.3). Ten slotte worden de algemene regels en de overgangs- en slotbepalingen toegelicht (paragrafen 4.4 en 4.5).