direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 Planbeschrijving
Plan: Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0766.BP2013000015-VG01

Hoofdstuk 2 Planbeschrijving

In dit hoofdstuk is een beknopte ruimtelijke en functionele analyse van het plangebied gegeven. In paragraaf 2.2 zijn de belangrijkste beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden benoemd die bij het opstellen van het bestemmingsplan zijn gehanteerd. Verder zijn in de paragrafen 2.3 (Woningbouwontwikkeling 'Jan Mertenslaan'), 2.4 (Herontwikkeling 'De Cammeleur') en 2.5 (Woningbouwontwikkeling 'Binnenhoven') concrete initiatieven toegelicht. In paragraaf 2.6 komen nog enkele andere initiatieven aan bod. Op de Woningbouwontwikkeling 'Jan Mertenslaan' en voor de herontwikkeling van het Gerba Windsorterrein is de Crisis- en herstelwet van toepassing.