direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 Planbeschrijving
Plan: Nieuw Middelburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPNWM-VG99

Hoofdstuk 2 Planbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.1. een beknopte kenschets van het plangebied gegeven. Daarin wordt eerst de hoofdstructuur behandeld en aansluitend een aantal aandachtspunten. In de tweede paragraaf zijn de belangrijkste beleidsuitgangspunten en –randvoorwaarden vermeld die voor het bestemmingsplan zijn gehanteerd.