Bestemmingsplan Binnenstad

 

Gemeente Middelburg

Identificatiecode:          NL.IMRO.0687.BPBNS-VG01           

status:                         vastgesteld

datum:                         15-12-2015

 

Bijlagen bij de regels:

1.     Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

2.     Staat van Horeca-activiteiten

3.     Staat van Kantoren

4.     Tabel relatielijnen

5.     Luchtfoto

6.     Bouwhistorische waardenkaart