direct naar inhoud van Hoofdstuk 9 Zienswijzen tegen ontwerpbestemmingsplan
Plan: Stadscentrum Zuid (Culturele As)
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00008-0004

Hoofdstuk 9 Zienswijzen tegen ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum-Zuid heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen, van 14 september 2012 t/m 25 oktober 2012.

Gedurende deze periode zijn vijftien zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn samengevat en van een antwoord voorzien in de Nota Zienswijzen, juni 2013. De Nota is bijgevoegd als Bijlage 18. Het betreft een geanonimiseerde versie vanwege wettelijke vereisten.

Als gevolg van de zienswijzen is het bestemmingsplan op onderdelen gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Alle aanpassingen ten opzichte van het ontwerp- bestemmingsplan zijn overzichtelijk opgenomen in de Nota van Aanpassingen, juni 2013. Hierin zijn ook de ambtelijk voorgestelde wijzigingen opgenomen. De Nota is bijgevoegd als Bijlage 19.

Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld op 10 juni 2013.

Tegen het vaststellingsbesluit staat de mogelijkheid open tot het instellen van beroep bij de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend dan wel dient het beroepschrift betrekking te hebben op een wijziging bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.