direct naar inhoud van Artikel 23 Wonen - Bijzondere woonvorm
Plan: Poortugaal Dorp
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0613.BPPDorp-VST1

Artikel 23 Wonen - Bijzondere woonvorm

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Bijzondere woonvorm aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in een bijzondere woonvorm, zoals een bejaardentehuis, verzorgingstehuis en gezinsvervangend thuis;
 • b. een maatschappelijke functie ten dienste van de onder a genoemde functie;
 • c. aan de functie onder a gebonden parkeervoorzieningen;
 • d. bijbehorende bouwwerken.
23.2 Bouwregels

Op de in lid 23.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. hoofdgebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan is aangegeven;
 • c. andere bouwwerken mogen worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. voor erf- en terreinafscheidingen de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m;
  • 2. voor pergola's de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,7 m;
  • 3. voor overige andere bouwwerken de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.