direct naar inhoud van Artikel 21 Water - Vaarwater
Plan: Poortugaal Dorp
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0613.BPPDorp-VST1

Artikel 21 Water - Vaarwater

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - Vaarwater' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water;
  • b. verkeer te water;
  • c. waterberging en waterhuishouding;
  • d. extensief recreatief medegebruik;
  • e. groenvoorzieningen;
  • f. nautische verkeersvoorzieningen;
  • g. bruggen.
21.2 Bouwregels

Op de in lid 21.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de in dat lid genoemde bestemming worden gebouwd, met dien verstande:

  • a. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m;
  • b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat de bouwhoogte van nautische verkeersvoorzieningen niet meer mag bedragen dan 6 m.
21.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot de in lid 21.1 bedoelde gronden geldt dat een gebruik voor ligplaatsen ten behoeve van verkeer te water niet is toegestaan.

21.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde onder 21.3 ten behoeve van ligplaatsen voor watergebonden bedrijfsactiviteiten, onder voorwaarden dat door de gemeente vooraf toestemming aan de vaarwegbeheerder wordt gevraagd.