direct naar inhoud van Bijlage 1 Staat van milieubelastende activiteiten
Plan: Woudhoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0606.BP0005-0002

Bijlage 1 Staat van milieubelastende activiteiten

SBI-code   Omschrijving   Grootste afstand   Categorie  
01   LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW          
0111, 0113   Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)   30   2  
0112   Tuinbouw:          
  - bedrijfsgebouwen   30   2  
  - kassen zonder verwarming   30   2  
  - kassen met gasverwarming   30   2  
  - champignonkwekerijen (algemeen)   30   2  
  - champignonkwekerijen met mestfermentatie   100   3.2  
  - bloembollendroog- en prepareerbedrijven   30   2  
  - witlofkwekerijen (algemeen)   30   2  
0121   Fokken en houden van rundvee   100   3.2  
0122   Fokken en houden van overige graasdieren:          
  - paardenfokkerijen   50   3.1  
  - overige graasdieren   50   3.1  
0123   Fokken en houden van varkens   200   4.1  
0124   Fokken en houden van pluimvee:          
  - legkippen   200   4.1  
  - opfokkippen en mestkuikens   200   4.1  
  - eenden en ganzen   200   4.1  
  - overig pluimvee   100   3.2  
0125   Fokken en houden van overige dieren:          
  - nertsen en vossen   200   4.1  
  - konijnen   100   3.2  
  - huisdieren   50   3.1  
  - maden, wormen e.d.   100   3.2  
  - bijen   30   2  
  - overige dieren   30   2  
0130   Akker-en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren (niet intensief)   100   3.2  
0140   Dienstverlening t.b.v. de landbouw:          
  - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m²   50   3.1  
  - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²   30   2  
  - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m²   50   3.1  
  - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²   30   2  
0142   KI-stations   30   2  
           
02   BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW          
020   Bosbouwbedrijven   50   3.1  
           
05   VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN          
0501.1   Zeevisserijbedrijven   100   3.2  
0501.2   Binnenvisserijbedrijven   50   3.1  
0502   Vis- en schaaldierkwekerijen          
  - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven   100   3.2  
  - visteeltbedrijven   50   3.1  
           
10   TURFWINNING          
103   Turfwinningbedrijven   100   3.2  
           
11   AARDOLIE- EN AARDGASWINNING          
111   Aardolie- en aardgaswinning:          
  - aardoliewinputten   200   4.1  
  - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 10.000.000 N m³/d   500   5.1  
  - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 10.000.000 N m³/d   700   5.2  
           
14   WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.          
1421   Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):          
  - algemeen   200   4.1  
  - steenbrekerijen   700   5.2  
144   Zoutwinningbedrijven   100   3.2  
145   Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven   500   5.1  
           
15   VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN          
151   Slachterijen en overige vleesverwerking:          
  - slachterijen en pluimveeslachterijen   100   3.2  
  - vetsmelterijen   700   5.2  
  - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval   300   4.2  
  - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m²   100   3.2  
  - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m²   50   3.1  
  - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m²   50   3.1  
  - loonslachterijen   50   3.1  
  - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m²   50   3.1  
152   Visverwerkingsbedrijven:          
  - drogen   700   5.2  
  - conserveren   200   4.1  
  - roken   300   4.2  
  - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m²   300   4.2  
  - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m²   100   3.2  
  - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²   50   3.1  
1531   Aardappelprodukten fabrieken:          
  - vervaardiging van aardappelproducten   300   4.2  
  - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²   50   3.1  
1532, 1533   Groente- en fruitconservenfabrieken:          
  - jam   100   3.2  
  - groente algemeen   100   3.2  
  - met koolsoorten   100   3.2  
  - met drogerijen   300   4.2  
  - met uienconservering (zoutinleggerij)   300   4.2  
1541   Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:          
  - p.c. < 250.000 t/j   200   4.1  
  - p.c. >= 250.000 t/j   300   4.2  
1542   Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:          
  - p.c. < 250.000 t/j   200   4.1  
  - p.c. >= 250.000 t/j   300   4.2  
1543   Margarinefabrieken:          
  - p.c. < 250.000 t/j   200   4.1  
  - p.c. >= 250.000 t/j   300   4.2  
1551   Zuivelprodukten fabrieken:          
  - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u   500   5.1  
  - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u   500   5.1  
  - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j   100   3.2  
  - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j   300   4.2  
  - overige zuivelprodukten fabrieken   300   4.2  
1552   Consumptie-ijsfabrieken:      
  - p.o. > 200 m²   100   3.2  
  - p.o. <= 200 m²   30   2  
1561   Meelfabrieken:          
  - p.c. >= 500 t/u   300   4.2  
  - p.c. < 500 t/u   200   4.1  
1561   Grutterswarenfabrieken   200   4.1  
1562   Zetmeelfabrieken:          
  - p.c. < 10 t/u   200   4.1  
  - p.c. >= 10 t/u   300   4.2  
1571   Veevoerfabrieken:          
  - destructiebedrijven   700   5.2  
  - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek   700   5.2  
  - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water   300   4.2  
  - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water   700   5.2  
  - mengvoeder, p.c. < 100 t/u   200   4.1  
  - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u   300   4.2  
1572   Vervaardiging van voer voor huisdieren   200   4.1  
1581   Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:          
  - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens   30   2  
  - v.c. >= 7500 kg meel/week   100   3.2  
1582   Banket, biscuit- en koekfabrieken   100   3.2  
1583   Suikerfabrieken:          
  - v.c. < 2.500 t/j   500   5.1  
  - v.c. >= 2.500 t/j   1000   5.3  
1584   Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:          
  - cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m²   500   5.1  
  - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m²   100   3.2  
  - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m²   30   2  
  - suikerwerkfabrieken met suiker branden   300   4.2  
  - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m²   100   3.2  
  - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²   30   2  
1585   Deegwarenfabrieken   50   3.1  
1586   Koffiebranderijen en theepakkerijen:          
  - koffiebranderijen   500   5.1  
  - theepakkerijen   100   3.2  
1587   Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden   200   4.1  
1589   Vervaardiging van overige voedingsmiddelen   200   4.1  
1589.1   Bakkerijgrondstoffenfabrieken   200   4.1  
1589.2   Soep- en soeparomafabrieken:          
  - zonder poederdrogen   100   3.2  
  - met poederdrogen   300   4.2  
1589.2   Bakmeel- en puddingpoederfabrieken   200   4.1  
1591   Destilleerderijen en likeurstokerijen   300   4.2  
1592   Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:          
  - p.c. < 5.000 t/j   200   4.1  
  - p.c. >= 5.000 t/j   300   4.2  
1593 t/m 1595   Vervaardiging van wijn, cider e.d.   30   2  
1596   Bierbrouwerijen   300   4.2  
1597   Mouterijen   300   4.2  
1598   Mineraalwater- en frisdrankfabrieken   100   3.2  
           
16   VERWERKING VAN TABAK          
160   Tabakverwerkende industrie   200   4.1  
           
17   VERVAARDIGING VAN TEXTIEL          
171   Bewerken en spinnen van textielvezels   100   3.2  
172   Weven van textiel:          
  - aantal weefgetouwen < 50   100   3.2  
  - aantal weefgetouwen >= 50   300   4.2  
173   Textielveredelingsbedrijven   50   3.1  
174, 175   Vervaardiging van textielwaren   50   3.1  
1751   Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken   200   4.1  
176, 177   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen   50   3.1  
           
18   VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT          
181   Vervaardiging kleding van leer   50   3.1  
182   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)   30   2  
183   Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont   50   3.1  
           
19   VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)          
191   Lederfabrieken   300   4.2  
192   Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)   50   3.1  
193   Schoenenfabrieken   50   3.1  
           
20   HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.          
2010.1   Houtzagerijen   100   3.2  
2010.2   Houtconserveringsbedrijven:          
  - met creosootolie   200   4.1  
  - met zoutoplossingen   50   3.1  
202   Fineer- en plaatmaterialenfabrieken   100   3.2  
203, 204, 205   Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout   100   3.2  
203, 204, 205   Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2   50   3.1  
205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   30   2  
           
21   VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN          
2111   Vervaardiging van pulp   200   4.1  
2112   Papier- en kartonfabrieken:          
  - p.c. < 3 t/u   50   3.1  
  - p.c. 3 - 15 t/u   200   4.1  
  - p.c. >= 15 t/u   300   4.2  
212   Papier- en kartonwarenfabrieken   100   3.2  
2121.2   Golfkartonfabrieken:          
  - p.c. < 3 t/u   100   3.2  
  - p.c. >= 3 t/u   200   4.1  
           
22   UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA          
221   Uitgeverijen (kantoren)   10   1  
2221   Drukkerijen van dagbladen   100   3.2  
2222   Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)   100   3.2  
2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   30   2  
2223   Grafische afwerking   10   1  
2223   Binderijen   30   2  
2224   Grafische reproduktie en zetten   30   2  
2225   Overige grafische aktiviteiten   30   2  
223   Reproduktiebedrijven opgenomen media   10   1  
           
23   AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN          
231   Cokesfabrieken   1000   5.3  
2320.1   Aardolieraffinaderijen   1500   6  
2320.2   Smeeroliën- en vettenfabrieken   100   3.2  
2320.2   Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie   300   4.2  
2320.2   Aardolieproduktenfabrieken n.e.g.   300   4.2  
233   Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven   1500   6  
           
24   VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN          
2411   Vervaardiging van industriële gassen:          
  - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht   700   5.2  
  - overige gassenfabrieken, niet explosief   500   5.1  
  - overige gassenfabrieken, explosief   500   5.1  
2412   Kleur- en verfstoffenfabrieken   200   4.1  
2413   Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:          
  - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"   300   4.2  
  - vallend onder "post-Seveso-richtlijn"   700   5.2  
2414.1   Organ. chemische grondstoffenfabrieken:          
  - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"   300   4.2  
  - vallend onder "post-Seveso-richtlijn"   1000   5.3  
2414.1   Methanolfabrieken:          
  - p.c. < 100.000 t/j   200   4.1  
  - p.c. >= 100.000 t/j   300   4.2  
2414.2   Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):          
  - p.c. < 50.000 t/j   300   4.2  
  - p.c. >= 50.000 t/j   500   5.1  
2415   Kunstmeststoffenfabrieken   500   5.1  
2416   Kunstharsenfabrieken e.d.   700   5.2  
242   Landbouwchemicaliënfabrieken:          
  - fabricage   1000   5.3  
  - formulering en afvullen   500   5.1  
243   Verf, lak en vernisfabrieken   300   4.2  
2441   Farmaceutische grondstoffenfabrieken:          
  - p.c. < 1.000 t/j   300   4.2  
  - p.c. >= 1.000 t/j   500   5.1  
2442   Farmaceutische produktenfabrieken:          
  - formulering en afvullen geneesmiddelen   50   3.1  
  - verbandmiddelenfabrieken   30   2  
2451   Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken   300   4.2  
2452   Parfumerie- en cosmeticafabrieken   300   4.2  
2461   Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken   1000   5.3  
2462   Lijm- en plakmiddelenfabrieken:          
  - zonder dierlijke grondstoffen   100   3.2  
  - met dierlijke grondstoffen   500   5.1  
2464   Fotochemische produktenfabrieken   100   3.2  
2466   Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken   50   3.1  
2466   Overige chemische produktenfabrieken n.e.g.   200   4.1  
247   Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken   300   4.2  
           
25   VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF          
2511   Rubberbandenfabrieken   300   4.2  
2512   Loopvlakvernieuwingsbedrijven:          
  - vloeropp. < 100 m²   50   3.1  
  - vloeropp. >= 100 m²   200   4.1  
2513   Rubber-artikelenfabrieken   100   3.2  
252   Kunststofverwerkende bedrijven:          
  - zonder fenolharsen   200   4.1  
  - met fenolharsen   300   4.2  
  - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen   50   3.1  
           
26   VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN          
261   Glasfabrieken:          
  - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j   100   3.2  
  - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j   300   4.2  
  - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j   300   4.2  
  - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j   500   5.1  
2615   Glasbewerkingsbedrijven   50   3.1  
262, 263   Aardewerkfabrieken:          
  - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW   30   2  
  - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW   100   3.2  
264   Baksteen en baksteenelementenfabrieken   200   4.1  
264   Dakpannenfabrieken   200   4.1  
2651   Cementfabrieken:          
  - p.c. < 100.000 t/j   500   5.1  
  - p.c. >= 100.000 t/j   1000   5.3  
2652   Kalkfabrieken:          
  - p.c. < 100.000 t/j   200   4.1  
  - p.c. >= 100.000 t/j   500   5.1  
2653   Gipsfabrieken:          
  - p.c. < 100.000 t/j   200   4.1  
  - p.c. >= 100.000 t/j   500   5.1  
2661.1   Betonwarenfabrieken:          
  - zonder persen, triltafels en bekistingtrille   200   4.1  
  - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d   300   4.2  
  - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d   700   5.2  
2661.2   Kalkzandsteenfabrieken:          
  - p.c. < 100.000 t/j   100   3.2  
  - p.c. >= 100.000 t/j   300   4.2  
2662   Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken   100   3.2  
2663, 2664   Betonmortelcentrales:          
  - p.c. < 100 t/u   100   3.2  
  - p.c. >= 100 t/u   300   4.2  
2665, 2666   Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:          
  - p.c. < 100 t/d   100   3.2  
  - p.c. >= 100 t/d   300   4.2  
267   Natuursteenbewerkingsbedrijven:          
  - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m²   100   3.2  
  - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m²   50   3.1  
  - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j   300   4.2  
  - met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 t/j   700   5.2  
2681   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken   50   3.1  
2682   Bitumineuze materialenfabrieken:          
  - p.c. < 100 t/u   300   4.2  
  - p.c. >= 100 t/u   500   5.1  
2682   Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):          
  - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j   300   4.2  
  - overige isolatiematerialen   200   4.1  
2682   Minerale produktenfabrieken n.e.g.   100   3.2  
2682   Asfaltcentrales:      
  - p.c.< 100 ton/uur   200   4.1  
  - p.c. >= 100 ton/uur   300   4.2  
           
27   VERVAARDIGING VAN METALEN          
271   Ruwijzer- en staalfabrieken:          
  - p.c. < 1.000 t/j   700   5.2  
  - p.c. >= 1.000 t/j   1500   6  
272   Ijzeren- en stalenbuizenfabrieken:          
  - p.o. < 2.000 m²   500   5.1  
  - p.o. >= 2.000 m²   1000   5.3  
273   Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:          
  - p.o. < 2.000 m²   300   4.2  
  - p.o. >= 2.000 m²   700   5.2  
274   Non-ferro-metaalfabrieken:          
  - p.c. < 1.000 t/j   300   4.2  
  - p.c. >= 1.000 t/j   700   5.2  
274   Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:          
  - p.o. < 2.000 m²   500   5.1  
  - p.o. >= 2.000 m²   1000   5.3  
2751, 2752   Ijzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:          
  - p.c. < 4.000 t/j   300   4.2  
  - p.c. >= 4.000 t/j   500   5.1  
2753, 2754   Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:          
  - p.c. < 4.000 t/j   300   4.2  
  - p.c. >= 4.000 t/j   500   5.1  
           
28   VERVAARD. EN REPARATIE VAN PROD. VAN METAAL (EXCL. ACH./TRANSPORTMIDD.)      
281   Constructiewerkplaatsen:          
  - gesloten gebouw   100   3.2  
  - gesloten gebouw, p.o. < 200 m²   50   3.1  
  - in open lucht, p.o. < 2.000 m²   200   4.1  
  - in open lucht, p.o. >= 2.000 m²   300   4.2  
2821   Tank- en reservoirbouwbedrijven:          
  - p.o. < 2.000 m²   300   4.2  
  - p.o. >= 2.000 m²   500   5.1  
2822, 2830   Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels   200   4.1  
284   Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven   200   4.1  
284   Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.   100   3.2  
284   Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m²   50   3.1  
2851   Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:          
  - algemeen   100   3.2  
  - stralen   200   4.1  
  - metaalharden   100   3.2  
  - lakspuiten en moffelen   100   3.2  
  - scoperen (opspuiten van zink)   100   3.2  
  - thermisch verzinken   100   3.2  
  - thermisch vertinnen   100   3.2  
  - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)   100   3.2  
  - anodiseren, eloxeren   100   3.2  
  - chemische oppervlaktebehandeling   100   3.2  
  - emailleren   100   3.2  
  - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed)   100   3.2  
2852   Overige metaalbewerkende industrie   100   3.2  
2852   Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m²   50   3.1  
287   Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:          
  - p.o. < 2.000 m²   200   4.1  
  - p.o. >= 2.000 m²   500   5.1  
287   Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.   100   3.2  
287   Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m²   50   3.1  
           
29   VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN          
29   Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:          
  - p.o. < 2.000 m²   100   3.2  
  - p.o. >= 2.000 m²   200   4.1  
  - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW   300   4.2  
             
30   VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS          
30   Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie   30   2  
           
31   VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.          
311   Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie   200   4.1  
312   Schakel- en installatiemateriaalfabrieken   200   4.1  
313   Elektrische draad- en kabelfabrieken   200   4.1  
314   Accumulatoren- en batterijenfabrieken   100   3.2  
315   Lampenfabrieken   300   4.2  
316   Elektrotechnische industrie n.e.g.   30   2  
3162   Koolelektrodenfabrieken   1500   6  
           
32   VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.          
321 t/m 323   Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie   50   3.1  
3210   Fabrieken voor gedrukte bedrading   50   3.1  
           
33   VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN          
33   Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie   30   2  
           
34   VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS          
341   Autofabrieken en assemblagebedrijven:          
  - p.o. < 10.000 m²   200   4.1  
  - p.o. >= 10.000 m²   300   4.2  
3420.1   Carrosseriefabrieken   200   4.1  
3420.2   Aanhangwagen- en opleggerfabrieken   200   4.1  
343   Auto-onderdelenfabrieken   100   3.2  
           
35   VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)          
351   Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:          
  - houten schepen   50   3.1  
  - kunststof schepen   100   3.2  
  - metalen schepen < 25 m   200   4.1  
  - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW   500   5.1  
3511   Scheepssloperijen   700   5.2  
352   Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:          
  - algemeen   100   3.2  
  - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW   300   4.2  
353   Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:          
  - zonder proefdraaien motoren   200   4.1  
  - met proefdraaien motoren   1000   5.3  
354   Rijwiel- en motorrijwielfabrieken   100   3.2  
355   Transportmiddelenindustrie n.e.g.   100   3.2  
           
36   VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.          
361   Meubelfabrieken   100   3.2  
361   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²   10   1  
362   Fabricage van munten, sieraden e.d.   30   2  
363   Muziekinstrumentenfabrieken   30   2  
364   Sportartikelenfabrieken   50   3.1  
365   Speelgoedartikelenfabrieken   50   3.1  
3663.1   Sociale werkvoorziening   30   2  
3663.2   Vervaardiging van overige goederen n.e.g.   50   3.1  
           
37   VOORBEREIDING TOT RECYCLING          
371   Metaal- en autoschredders   500   5.1  
372   Puinbrekerijen en -malerijen:          
  - v.c. < 100.000 t/j   300   4.2  
  - v.c. >= 100.000 t/j   700   5.2  
372   Rubberregeneratiebedrijven   300   4.2  
372   Afvalscheidingsinstallaties   300   4.2  
           
40   PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER          
40   Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)          
  - kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth   700   5.2  
  - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth   500   5.1  
  - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in   500   5.1  
  - kerncentrales met koeltorens   1500   6  
  - warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth   500   5.1  
40   Bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:          
  - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie   100   3.2  
  - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa   100   3.2  
40   Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:          
  - < 10 MVA   30   2  
  - 10 - 100 MVA   50   3.1  
  - 100 - 200 MVA   100   3.2  
  - 200 - 1000 MVA   300   4.2  
  - >= 1000 MVA   500   5.1  
40   Gasdistributiebedrijven:          
  - gascompressorstations vermogen < 100 MW   300   4.2  
  - gascompressorstations vermogen >= 100 MW   500   5.1  
  - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A   10   1  
  - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C   30   2  
  - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D   50   3.1  
40   Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:          
  - stadsverwarming   100   3.2  
  - blokverwarming   30   2  
40   Windmolens:          
  - wiekdiameter 20 m   100   3.2  
  - wiekdiameter 30 m   200   4.1  
  - wiekdiameter 50 m   300   4.2  
           
41   WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER          
41   Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:          
  - met chloorgas   1000   5.3  
  - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling   50   3.1  
41   Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:          
  - < 1 MW   30   2  
  - 1 - 15 MW   100   3.2  
  - >= 15 MW   300   4.2  
           
45   BOUWNIJVERHEID          
45   Bouwbedrijven algemeen:      
  b.o. > 2.000 m²   100   3.2  
  - b.o. <= 2.000 m²   50   3.1  
45   Aannemersbedrijven met werkplaats±      
  - b.o. > 1000 m²   50   3.1  
  - b.o.< 1000 m²   30   2  
           
50   HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS          
501, 502, 504   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   30   2  
501   Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie)   100   3.2  
5020.4   Autoplaatwerkerijen   100   3.2  
5020.4   Autobeklederijen   10   1  
5020.4   Autospuitinrichtingen   50   3.1  
5020.5   Autowasserijen   30   2  
503, 504   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires   30   2  
505   Benzineservisestations:          
  - met LPG > 1000 m³/jr   200   4.1  
  - met LPG < 1000 m³/jr   50   3.1  
  - zonder LPG   30   2  
           
51   GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING          
511   Handelsbemiddeling (kantoren)   10   1  
5121   Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders   50   3.1  
5121   Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer   300   4.2  
5122   Grth in bloemen en planten   30   2  
5123   Grth in levende dieren   100   3.2  
5124   Grth in huiden, vellen en leder   50   3.1  
5125, 5131   Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen   50   3.1  
5132, 5133   Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën   50   3.1  
5134   Grth in dranken   30   2  
5135   Grth in tabaksprodukten   30   2  
5136   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk   30   2  
5137   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen   30   2  
5138, 5139   Grth in overige voedings- en genotmiddelen   30   2  
514   Grth in overige consumentenartikelen   30   2  
5148.7   Grth in vuurwerk en munitie:          
  - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton   30   2  
  - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton   50   3.1  
  - professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 25 kg theatervuurwerk)   500   5.1  
  - professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton   1000   5.3  
  - munitie   30   2  
5151.1   Grth in vaste brandstoffen:          
  - klein, lokaal verzorgingsgebied   50   3.1  
  - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m²   500   5.1  
5151.2   Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:          
  - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m³   200   4.1  
  - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m³   500   5.1  
  - tot vloeistof verdichte gassen   300   4.2  
5151.3   Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen)   100   3.2  
5152.1   Grth in metaalertsen:          
  - opslag opp. < 2.000 m²   300   4.2  
  - opslag opp. >= 2.000 m²   700   5.2  
5152.2 /.3   Grth in metalen en -halffabrikaten   100   3.2  
5153   Grth in hout en bouwmaterialen:          
  - algemeen: b.o. > 2000 m²   50   3.1  
  - algemeen: b.o. <= 2000 m²   30   2  
5153.4   Zand en grind:          
  - algemeen: b.o. > 200 m²   100   3.2  
  - algemeen: b.o. <= 200 m²   30   2  
5154   Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:          
  - algemeen: b.o. > 2.000 m²   50   3.1  
  - algemeen: b.o. < = 2.000 m²   30   2  
5155.1   Grth in chemische produkten   100   3.2  
5155.2   Grth in kunstmeststoffen   30   2  
5156   Grth in overige intermediaire goederen   30   2  
5157   Autosloperijen:      
  - b.o. > 1000 m²   100   3.2  
  - b.o. <= 1000 m²   50   3.1  
5157.2/3   Overige groothandel in afval en schroot:      
  - b.o. > 1000 m²   100   3.2  
  - b.o. <= 1000 m²   50   3.1  
518   Grth in machines en apparaten:          
  - machines voor de bouwnijverheid   100   3.2  
  - overige   50   3.1  
519   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.   30   2  
           
52   DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN          
52   Detailhandel voor zover n.e.g.   10   1  
5211/2,5246/9   Supermarkten, warenhuizen   10   1  
5222, 5223   Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken   10   1  
5224   Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel   10   1  
5231, 5232   Apotheken en drogisterijen   10   1  
5246/9   Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten   30   2  
5249   Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt   10   1  
5261   Postorderbedrijven   50   3.1  
527   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)   10   1  
           
55   LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING          
5511, 5512   Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra   10   1  
552   Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken)   50   3.1  
553   Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d.   10   1  
554   Café's, bars   10   1  
554   Discotheken, muziekcafé's   30   2  
5551   Kantines   10   1  
5552   Cateringbedrijven   30   2  
           
60   VERVOER OVER LAND          
601   Spoorwegen:          
  - stations   100   3.2  
  - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel)   300   4.2  
6021.1   Bus-, tram- en metrostations en -remises   100   3.2  
6022   Taxibedrijven   30   2  
6023   Touringcarbedrijven   100   3.2  
6024   Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks):      
  - b.o. > 1000 m²   100   3.2  
  - b.o. <= 1000 m²   50   3.1  
603   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen   30   2  
           
61, 62   VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT          
61, 62   Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)   10   1  
           
63   DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER          
6311.1   Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:          
  - containers   500   5.1  
  - stukgoederen   300   4.2  
  - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m²   1000   5.3  
  - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u   500   5.1  
  - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m²   700   5.2  
  - olie, LPG, e.d.   1000   5.3  
  - tankercleaning   300   4.2  
6311.2   Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:          
  - containers   300   4.2  
  - tankercleaning   300   4.2  
  - stukgoederen   100   3.2  
  - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m²   300   4.2  
  - ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m²   700   5.2  
  - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u   300   4.2  
  - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u   500   5.1  
  - steenkool, opslagopp. < 2.000 m²   300   4.2  
  - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m²   500   5.1  
  - olie, LPG, e.d.   700   5.2  
6312   Distributiecentra, pak- en koelhuizen   50   3.1  
6312   Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)   30   2  
6321   Autoparkeerterreinen, parkeergarages   30   2  
6321   Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)   100   3.2  
6322, 6323   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)   10   1  
6323   Luchthavens   1500   6  
6323   Helikopterlandplaatsen   500   5.1  
633   Reisorganisaties   10   1  
634   Expediteurs, cargadoors (kantoren)   10   1  
           
64   POST EN TELECOMMUNICATIE          
641   Post- en koeriersdiensten   30   2  
642   Telecommunicatiebedrijven   10   1  
642   Zendinstallaties:          
  - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!)   100   3.2  
  - FM en TV   10   1  
  - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig)   10   1  
           
65, 66, 67   FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN          
65, 66, 67   Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen   10   1  
           
70   VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED          
70   Verhuur van en handel in onroerend goed   10   1  
           
71   VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN          
711   Personenautoverhuurbedrijven   30   2  
712   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)   50   3.1  
713   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen   50   3.1  
714   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.   30   2  
           
72   COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE          
72   Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.   10   1  
72   Datacentra   30   2  
           
73   SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK          
731   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk   30   2  
732   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek   10   1  
           
74   OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING          
74   Overige zakelijke dienstverlening: kantoren   10   1  
747   Reinigingsbedrijven voor gebouwen   50   3.1  
7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales   30   2  
7484.3   Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten   200   4.1  
7484.4   Veilingen voor huisraad, kunst e.d.   10   1  
           
75   OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN          
75   Openbaar bestuur (kantoren e.d.)   10   1  
7522   Defensie-inrichtingen   200   4.1  
7525   Brandweerkazernes   50   3.1  
           
80   ONDERWIJS          
801, 802   Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs   30   2  
803, 804   Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs   30   2  
           
85   GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG          
8511   Ziekenhuizen   30   2  
8512, 8513   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven   10   1  
8514, 8515   Consultatiebureaus   10   1  
853   Verpleeghuizen   30   2  
853   Kinderopvang   30   2  
           
90   MILIEUDIENSTVERLENING          
9001   RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:          
  - < 100.000 i.e.   200   4.1  
  - 100.000 - 300.000 i.e.   300   4.2  
  - >= 300.000 i.e.   500   5.1  
9001   Rioolgemalen   30   2  
9002.1   Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.   50   3.1  
9002.1   Gemeentewerven (afval-inzameldepots)   50   3.1  
9002.1   Vuiloverslagstations   300   4.2  
9002.2   Afvalverwerkingsbedrijven:          
  - mestverwerking/korrelfabrieken   500   5.1  
  - kabelbranderijen   100   3.2  
  - verwerking radio-actief afval   1500   6  
  - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)   50   3.1  
  - oplosmiddelterugwinning   100   3.2  
  - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW   300   4.2  
  - verwerking fotochemisch en galvano-afval   30   2  
9002.2   Vuilstortplaatsen   300   4.2  
9002.2   Composteerbedrijven:          
  - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr   300   4.2  
  - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr   700   5.2  
  - belucht v.c. < 20.000 ton/jr   100   3.2  
  - belucht v.c. > 20.000 ton/jr   200   4.1  
  - GFT in gesloten gebouw   200   4.1  
           
91   DIVERSE ORGANISATIES          
9111   Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)   10   1  
9131   Kerkgebouwen e.d.   30   2  
9133.1   Buurt- en clubhuizen   30   2  
9133.1   Hondendressuurterreinen   50   3.1  
           
92   CULTUUR, SPORT EN RECREATIE          
921, 922   Studio's (film, TV, radio, geluid)   30   2  
9213   Bioscopen   30   2  
9232   Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen   30   2  
9233   Recreatiecentra, vaste kermis e.d.   300   4.2  
9234   Muziek- en balletscholen   30   2  
9234.1   Dansscholen   30   2  
9251, 9252   Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.   10   1  
9253.1   Dierentuinen   100   3.2  
9253.1   Kinderboerderijen   30   2  
926   Zwembaden:          
  - overdekt   50   3.1  
  - niet overdekt   200   4.1  
926   Sporthallen   50   3.1  
926   Bowlingcentra   30   2  
926   Overdekte kunstijsbanen   100   3.2  
926   Stadions en open-lucht-ijsbanen   300   4.2  
926   Maneges   50   3.1  
926   Tennisbanen (met verlichting)   50   3.1  
926   Veldsportcomplex (met verlichting)   50   3.1  
926   Golfbanen   10   1  
926   Kunstskibanen   50   3.1  
926   Schietinrichtingen:          
  - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen   200   4.1  
  - buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen   1000   5.3  
  - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen   30   2  
  - binnenbanen: boogbanen   10   1  
  - vrije buitenbanen: kleiduiven   300   4.2  
  - vrije buitenbanen: schietbomen   1500   6  
  - vrije buitenbanen: geweerbanen   1500   6  
  - vrije buitenbanen: pistoolbanen   1500   6  
  - vrije buitenbanen: boogbanen   200   4.1  
  - buitenbanen met voorzieningen: schietbomen   500   5.1  
  - buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen   1500   6  
926   Skelter- en kartbanen, in een hal   50   3.1  
926   Skelter- en kartbanen, open lucht, < 8 uur/week in gebruik   500   5.1  
926   Skelter- en kartbanen, open lucht, >=8 uur/week in gebruik   1000   5.3  
926   Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week in gebruik   700   5.2  
926   Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/week in gebruik   1500   6  
926   Sportscholen, gymnastiekzalen   30   2  
926   Jachthavens met diverse voorzieningen   50   3.1  
9271   Casino's   30   2  
9272.1   Amusementshallen   30   2  
9272.4   Modelvliegtuig-velden   300   4.2  
           
93   OVERIGE DIENSTVERLENING          
9301.1   Wasserijen en strijkinrichtingen   50   3.1  
9301.1   Tapijtreinigingsbedrijven   50   3.1  
9301.2   Chemische wasserijen en ververijen   30   2  
9301.3   Wasverzendinrichtingen   30   2  
9301.3   Wasserettes, wassalons   10   1  
9302   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten   10   1  
9303   Begrafenisondernemingen:          
  - uitvaartcentra   10   1  
  - begraafplaatsen   10   1  
  - crematoria   100   3.2  
9304   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden   30   2  
9305   Dierenasiels en -pensions   100   3.2  
9305   Persoonlijke dienstverlening n.e.g.   10   1  

Verklaring gebruikte afkortingen

- : niet van toepassing / niet relevant   o.c. : opslagcapaciteit  
< : kleiner dan   p.c. : productiecapaciteit  
> : groter dan   p.o. : productieoppervlak  
= : gelijk aan   b.o. : bedrijfsoppervlak  
cat. : categorie   v.c. : verwerkingscapaciteit  
e.d. : en dergelijke   u : uur  
i.e. : inwonereenheden   d : dag  
kl. : klasse   w : week  
n.e.g. : niet elders genoemd   j : jaar