direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Milieu en archeologie
Plan: West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0606.BP0002-0002

Hoofdstuk 4 Milieu en archeologie

Het al dan niet voldoen aan verschillende planologische en milieutechnische randvoorwaarden en uitgangspunten is bepalend voor de vraag of een nieuw bestemmingsplan ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. In dit hoofdstuk wordt de uitvoerbaarheid van het onderhavige bestemmingsplan getoetst op planologische en milieutechnische randvoorwaarden. Dit geldt ook voor de nieuwe ontwikkelingen welke op grond van dit bestemmingsplan bij recht zijn toegelaten. Voor de ontwikkelingen aan de Rembrandtlaan / Vlaardingerdijk, waarvoor een wijzigingsbevoegheid is opgenomen in het bestemmingsplan, geldt dat de vereiste milieuonderzoeken voorafgaand aan het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid moeten worden uitgevoerd. Deze ontwikkelingen zullen in het vervolg van dit hoofdstuk dan ook niet verder worden benoemd.