direct naar inhoud van Hoofdstuk 9 Financiële uitvoerbaarheid
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Hoofdstuk 9 Financiële uitvoerbaarheid

Deze financiële paragraaf is gebaseerd op ontwikkelingen voor het ontwerpbestemmingsplan DWL-de Esch. Het bestemmingsplan DWL-de Esch heeft een relatief conserverend karakter. Het handhaven van de bestaande delen van het plangebied heeft geen financiële consequenties. Voor een aantal locaties in het plangebied zijn wel nieuwe ontwikkelen voorzien. Het merendeel van de grond waar deze nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden, is in gemeentelijk bezit. De ontwikkelingen mogen voor de gemeente niet financieel nadelig zijn en dienen minimaal budgettair neutraal te verlopen.