direct naar inhoud van Artikel 5 Maatschappelijk
Plan: Centrum Noordwijkerhout
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0576.BP201200017-0004

Artikel 5 Maatschappelijk

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een gemeentehuis/bibliotheek, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van maatschappelijk - gemeentehuis en bibliotheek”;
 • b. een kerkgebouw, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “religie”;
 • c. instandhouding van cultuurhistorische waarden met betrekking tot de rijksmonumenten ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding - rijksmonument”;
 • d. instandhouding van cultuurhistorische waarden met betrekking tot de gemeentelijke monumenten ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding - gemeentelijk monument”;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeer- en groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, verblijfsgebieden, erven en tuinen.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen een bouwvlak;
 • b. in afwijking van het bepaald in artikel 5.2.1.a zijn bijgebouwen zowel binnen als buiten het bouwvlak toegestaan, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding “bijgebouwen uitgesloten” en met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen maximaal 20 m2 mag bedragen;
 • c. goot- en bouwhoogte van gebouwen mag maximaal bedragen:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van maatschappelijk - gemeentehuis en bibliotheek:
   a. monumentaal deel hoofdgebouw: goothoogte 7,5 m, bouwhoogte 18,5 m;
   b. overige delen hoofdgebouw: goothoogte 7,5 m, bouwhoogte 12 m;
   c. bijgebouwen: goothoogte 2,5 m, bouwhoogte 4 m;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding “religie”:
   a. schip: goothoogte 5,5 m, bouwhoogte 13,5 m;
   b. toren: bouwhoogte 35 m;
 • d. de dakhelling van gebouwen met een kap is ten hoogste 60 graden.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de instandhouding van cultuurhistorische waarden;
 • b. een samenhangend straatbeeld en bebouwingsbeeld;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.