direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Centrum Noordwijkerhout
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0576.BP201200017-0004

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. garagebedrijven met bijbehorende showroom;
 • b. maximaal één woning, niet zijnde een bedrijfswoning;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding en terreinen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen een bouwvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding “maximale goothoogte” is ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding “maximale bouwhoogte” is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;
 • d. de dakhelling van gebouwen met een kap is ten hoogste 60 graden;
 • e. de inhoud van een woning mag maximaal 450 m3 bedragen.
3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straatbeeld en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de bezonning en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
3.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen:

 • a. het gebruik van onbebouwde terreinen voor opslagdoeleinden;
 • b. het gebruik van bedrijfsgebouwen voor bewoning, uitgezonderd bewoning als bedoeld in 3.1.b.