direct naar inhoud van Artikel 13 Water
Plan: Leiden Schuttersveld e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00003-0301

Artikel 13 Water

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder voorzieningen voor waterberging, - aanvoer en -afvoer, zoals watergangen, waterlopen, waterpartijen, bruggen, duikers, sluizen, inlaten gemalen en taluds en gelijksoortige waterhuishoudkundige voorzieningen;
  • b. groenvoorzieningen;
  • c. voorzieningen voor verkeer en verblijf, bruggen, duikers en gelijksoortige voorzieningen.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter.