direct naar inhoud van Artikel 18 Water
Plan: Buitengebied Leerdam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0545.BPBUITENGEBIED-VS01

Artikel 18 Water

18.1 Bestemmingsomschrijving
18.1.1 Algemene bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wateraanvoer, waterafvoer en waterberging;
  • b. scheepvaart;
  • c. natuurgericht gebruik van waterparels;
  • d. extensieve recreatie;

één en ander met de bijbehorende voorzieningen, zoals keermuren voor de waterbeheersing, oeverbeschoeiingen, duikers, bruggen en steigers.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Algemeen

Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming, waarbij het bouwen van steigers niet is toegestaan.

18.3 Ontheffing van de bouwregels
18.3.1 Ontheffing steigers

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 18.2.1 en toestaan dat steigers worden gebouwd, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a. steigers mogen uitsluitend worden aangelegd parallel aan de oever;
  • b. de breedte van steiger bedraagt maximaal 1 m;
  • c. de lengte van een steiger bedraagt maximaal 6 m.
  • d. er mag geen onevenredig afbreuk worden gedaan aan het landelijke karakter van de buurt;
  • e. de ontheffing leidt niet tot een onevenredige aantasting van de landschaps- en natuurwaarden.