direct naar inhoud van Artikel 20 Water (WA)
Plan: Rijnsburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0537.bpRBGrijnsburg-va01

Artikel 20 Water (WA)

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de waterhuishouding en de waterberging;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'wl': woonschepenligplaats met ten hoogste één woonschip;
 • c. waterbouwkundige kunstwerken en voorzieningen;
 • d. verkeer te water;
 • e. infiltratievoorzieningen;
 • f. aanlegsteigers;
 • g. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden.

20.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van waterbouwkundige kunstwerken bedraagt ten hoogste 4 m;
 • c. de oppervlakte van aanlegsteigers bedraagt ten hoogste 20 m² waarbij de waterdoorgang niet mag worden gehinderd;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m.

20.3 Specifieke gebruiksregels

Tot strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden als ligplaats voor woonschepen en onderkomens buiten de daartoe aangewezen gronden.