direct naar inhoud van Artikel 13 Verkeer - Verblijfsstraat
Plan: Transvaal
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0156ETransvaal-70OH

Artikel 13 Verkeer - Verblijfsstraat

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsstraat' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen;
  • b. voet- en fietspaden;
  • c. parkeervoorzieningen;
  • d. speelvoorzieningen;

één en ander met de daarbij behorende bouwwerken geen gebouw zijnde, groen, water en overige voorzieningen.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
  • a. op de gronden zijn gebouwen toegestaan ten behoeve van het stallen van (brom)fietsen en scootmobielen met een maximale hoogte van 2 meter en een maximale oppervlakte van 6 m2;
  • b. op de gronden zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals verkeersgeleiders, luifels, speeltoestellen en kunstobjecten toegestaan.
13.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag is bevoegd een afwijking te verlenen van het bepaalde in lid 13.2 onder b ten behoeve van het plaatsen van terrassen met de bijbehorende bouwwerken op gronden gelegen naast een pand met de aanduiding 'h' op de plankaart.