direct naar inhoud van Artikel 27 Waarde - Archeologie
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Artikel 27 Waarde - Archeologie

27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden.

27.2 Bouwregels

Een omgevingsvergunning voor het bouwen krachtens de onderliggende bestemmingen wordt slechts verleend nadat het bevoegd gezag een vergunning krachtens de 'Verordening monumenten en archeologie' heeft verleend.