direct naar inhoud van Artikel 19 Water
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Artikel 19 Water

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water;
  • b. recreatief medegebruik;
  • c. scheepvaart;
  • d. bruggen, in ieder geval ter plaatse van de aanduiding 'brug';
  • e. kademuren, in ieder geval ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kademuur';
  • f. duikers;
  • g. groenvoorzieningen.
19.2 Bouwregels

Op de in lid 19.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken, zoals verkeerstekens, ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.