direct naar inhoud van Artikel 17 Verkeer - Railverkeer
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Artikel 17 Verkeer - Railverkeer

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Verkeer - Railverkeer” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. spoorwegen met daarbij behorende voorzieningen, bermen en watergangen,
  • b. wegen en paden;
  • c. groenvoorzieningen en water;
  • d. nutsvoorzieningen.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Toegestane bouwwerken

Op de gronden als bedoeld in lid 17.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. gebouwen, zoals schakel- en kabelkasten, en
  • b. andere bouwwerken, zoals bovenleidingen, sein- en andere masten, verkeerstekens, viaducten, overweginstallaties en geluidwerende voorzieningen.
17.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 17.1, gelden de volgende bepalingen:

  • a. van gebouwen mag de oppervlakte niet meer dan 50 m² en de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen;
  • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer dan 10 m bedragen.