direct naar inhoud van Artikel 19 Waarde - Cultuurhistorie 2
Plan: Korte Akkeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0700BPKortea-DF01

Artikel 19 Waarde - Cultuurhistorie 2

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en instandhouding van de cultuurhistorische waarden van het aanwezige monument.

19.2 Bouwregels

Indien een omgevingsvergunning voor een monument noodzakelijk is, zoals bedoeld in de Verordening inzake monumenten en archeologie, mag het bouwen op de in lid 19.1 bedoelde gronden ten dienste van de andere daar voorkomende bestemming uitsluitend geschieden nadat burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning hebben verleend.