direct naar inhoud van Artikel 17 Waarde - Archeologie
Plan: Korte Akkeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0700BPKortea-DF01

Artikel 17 Waarde - Archeologie

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden.

17.2 Bouwregels

Indien een omgevingsvergunning voor archeologie noodzakelijk is, zoals bedoeld in de Verordening inzake monumenten en archeologie, mag het bouwen op de in lid 17.1 bedoelde gronden ten dienste van de andere daar voorkomende bestemming uitsluitend geschieden nadat burgemeester en wethouders vergunning hebben verleend.