direct naar inhoud van Artikel 18 Tuin
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0400BPNoord-VA02

Artikel 18 Tuin

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Tuin" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. tuinen;
  • b. parkeervoorzieningen.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Toegestane bouwwerken

Op de in lid 18.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd met een hoogte van maximaal 1 m.

18.2.2 Erkers

In afwijking van het bepaalde in sublid 18.2.1 mogen aan voorgevels van woningen erkers worden gebouwd onder de voorwaarde dat:

  • a. diepte gemeten uit de voorgevel niet meer dan 0,5 m bedraagt;
  • b. de breedte van de erker kleiner dient te zijn dan de helft van de breedte van de voorgevel van de woning;
  • c. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning.