direct naar inhoud van Artikel 22 Waterstaat - Winterbed
Plan: Lingewijk-Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0512.BP2012125-4001

Artikel 22 Waterstaat - Winterbed

22.1 bestemmingsomschrijving

De voor Waterstaat - Winterbed aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de wateraanvoer en -afvoer, de waterberging, alsmede voor de waterhuishouding van de rivier De Linge.

22.2 bouwregels
22.2.1

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen (artikelen 3 tot en met 15) mag alleen ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd.

22.2.2

Gebouwen mogen niet worden gebouwd;

22.2.3

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 3 m.

22.3 afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 22.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits:

  • a. schriftelijk advies is verkregen van het waterschap;
  • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het belang van de functie van het winterbed.