Plannaam:
Dordtsekil
Status:
Ontwerp
Plantype:
gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Idn:
NL.IMRO.0505.BP190Dordtsekil-3001

Artikel 26 Algemene aanduidingsregels

 

26.1 milieuzonering

 

26.1.1 Milieucategorieen

 1. ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - bedrijf t/m categorie 2' zijn uitsluitend bedrijfsactiviteiten uit de categorieën 1 t/m 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - bedrijf t/m categorie 3.1' zijn uitsluitend bedrijfsactiviteiten uit de categorieën 1 t/m 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - bedrijf t/m categorie 3.2' zijn uitsluitend bedrijfsactiviteiten uit de categorieën 1 t/m 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - bedrijf t/m categorie 4.1' zijn uitsluitend bedrijfsactiviteiten uit de categorieën 1 t/m 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan;

 5. ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - bedrijf t/m categorie 4.2' zijn uitsluitend bedrijfsactiviteiten uit de categorieën 1 t/m 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan;

 

26.1.2 Afwijkende milieucategorieen

In afwijking van lid 26.1.1 zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf 10 t/m 17', tevens de volgende bedrijfsactiviteiten tot ten hoogste de vermelde categorie:

 

-(sb-10):

Wielhovenstraat 68

vervaardiging van overige producten van metaal / vervaardiging van metaalwaren

cat 3.2

-(sb-11)

Wielhovenstraat 66

 • handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven

 • autoplaatwerkerij

- cat. 2

 

- cat. 3.2

-(sb-12)

Wielhovenstraat 62

touringcarbedrijven

cat. 3.2

-(sb-13)

Wielhovenstraat 58

 • goederenwegvervoerbedrijven b.o. < 1.000 m2

 • handel in vrachtauto’s (incl. import en reparatie)

- cat. 3.1

- cat. 3.2

-(sb-14)

Wielhovenstraat 58a

bouwbedrijven algemeen b.o. < 2.000 m2

cat. 3.1

-(sb-15)

Leeghwaterstaat 6

koffiebranderijen

cat. 5.1

-(sb-16)

Rijksstraatweg 92

autosloperijen met b.o. > 1.000 m2

cat. 3.2

-(sb-17)

Rijksstraatweg 113a

loon- en agrarisch bedrijf

cat. 3.2

 

 

26.1.3 Afwijken van de milieucategorieen

 1. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 26.1.1 ten behoeve van bedrijfsactiviteiten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn vermeld, of ten behoeve van activiteiten die in een hogere categorie zijn ingedeeld.

 2. Een omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend:

 1. indien de betreffende bedrijfsactiviteit naar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met bedrijfsactiviteiten die ter plaatse krachtens lid 26.1.1 zijn toegestaan;

 2. nadat advies is ingewonnen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid.

 

 

26.2 Veiligheidszone - lpg

 

26.2.1 Algemeen

Binnen de aanduiding 'veiligheidszone-lpg' is:

   1. de vestiging van functies voor beperkt zelfredzame personen niet toegestaan;

   2. de wijziging van gebruik dat aanwezig is op het moment van ter visie legging van het ontwerp van het bestemmingsplan en/of nieuwbouw is niet toegestaan.

 

26.2.2 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 26.2.1 onder b. en passend binnen de betreffende bestemming een ander gebruik, dan wel nieuwbouw toestaan indien met een berekening wordt aangetoond dat het groepsrisico niet toeneemt. De Veiligheidsregio wordt daarbij om advies gevraagd.

 

 

26.3 Veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen

 

26.3.1 Algemeen

Binnen de aanduiding 'veiligheidszone - Vervoer gevaarlijke stoffen' is:

 1. de vestiging van functies voor beperkt zelfredzame personen niet toegestaan;

 2. wijziging van gebruik dat aanwezig is op het moment van ter visie legging van het ontwerp van het bestemmingsplan en/of nieuwbouw is niet toegestaan.

 

26.3.2 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde lid 26.3.1 onder b en passend binnen de betreffende bestemming een ander gebruik, dan wel nieuwbouw toestaan indien met een berekening wordt aangetoond dat het groepsrisico niet toeneemt. De Veiligheidsregio wordt daarbij om advies gevraagd.