direct naar inhoud van Artikel 22 Maatschappelijk Voorlopig
Plan: Actualisatie Boskoop - Dorp 2011
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0499.BPL10019HBD-OH01

Artikel 22 Maatschappelijk Voorlopig

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk Voorlopig' aangewezen gronden zijn bestemd voor

  • a. maatschappelijke voorzieningen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

22.2 Bouwregels
22.2.1 Gebouwen

Gebouwen anders dan een fietsenstalling zijn niet toegestaan. De bouwhoogte van de fietsenstalling bedraagt maximaal 4 m;

22.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:

  • a. bij erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 m;
  • b. bij erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 2 m;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - scouting bij lichtmasten maximaal 6 m;
  • d. bij overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 2 m.
22.3 Definitieve bestemming

Uiterlijk 5 jaar na de vaststellingsdatum van dit bestemmingsplan is artikel 12 Groen van deze planregels van toepassing.