direct naar inhoud van Artikel 11 Gemengd - 2
Plan: Actualisatie Boskoop - Dorp 2011
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0499.BPL10019HBD-OH01

Artikel 11 Gemengd - 2

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd-2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. maatschappelijke voorzieningen;
 • c. dienstverlening;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' is detailhandel toegestaan;
 • e. alsmede de bestaande (boven)woningen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goothoogte maximaal de op de plankaart aangegeven goothoogte;
 • c. bouwhoogte de op de plankaart aangegeven bouwhoogte waarbij geldt dat tot 4 meter hoog gebouwd mag worden en een geleding is toegestaan met een breedte van minimaal 25 meter en maximaal 35 meter met een tussen ruimte van minimaal 7 meter;
 • d. per bouwvlak maximaal het op de plankaart aangegeven bebouwingspercentage.
11.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:

 • a. bij bedrijfsinstallaties en lichtmasten maximaal 3 m;
 • b. bij erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 m;
 • c. bij erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 2 m;
 • d. bij overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 2 m.