direct naar inhoud van Artikel 24 Wonen - Woonwagens
Plan: Stedelijk Gebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0100SG-oh01

Artikel 24 Wonen - Woonwagens

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woonwagens' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wonen in woonwagens;
  • b. met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, verhardingen, erven, tuinen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water en waterhuishoudkundige doeleinden.
24.2 Bouwregels

Op of in de in lid 24.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend woonwagens en bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, ten dienste van de in dat lid genoemde bestemming, met dien verstande dat:

24.2.1 Woonwagens
  • a. het aantal woonwagens niet meer dan 5 mag zijn;
  • b. de goot- en bouwhoogte van een woonwagen niet meer dan 3 meter respectievelijk 5 meter mag zijn;
  • c. de afstand van een woonwagen tot de zijdelingse erfgrens niet minder dan 2 meter mag zijn.
24.2.2 Bijgebouwen
  • a. er niet meer dan één bijbehorend bijgebouw per woonwagen mag zijn;
  • b. de bouwhoogte van bijbehorende bijgebouwen niet meer dan 3 meter mag zijn;
  • c. de oppervlakte van bijbehorende bijgebouwen niet meer dan 8 m2 mag zijn.
24.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 meter zijn.