direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer - 2
Plan: Overwhere-Zuid 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0439.BPOWZ2012-va01

Artikel 15 Verkeer - 2

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen met een functie voor verblijf en verplaatsing;
 • b. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen;
 • c. parkeren;
 • d. objecten van beeldende kunst;
 • e. ondergrondse afvalcontainers;
 • f. ambulante handel;
 • g. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, abri's, fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, reclame-uitingen en water.
15.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met uitzondering van openbare toiletvoorzieningen;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van openbare toiletvoorzieningen bedraagt ten hoogste 3 meter;
 • c. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van openbare toiletvoorzieningen bedraagt ten hoogste 9m2;
 • d. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de regels zoals opgenomen in artikel 24.1.