direct naar inhoud van Artikel 16 Sport
Plan: Woongebied I
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0396.BPwoongebiedI2010-VA01

Artikel 16 Sport

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvelden;
 • b. verenigingsleven;
 • c. een sport- en fitnesscentrum;
 • d. sporthal en gymzalen;
 • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, terreinen, groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, water en (ontsluitings)wegen.

16.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

16.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • c. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
 • d. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven bebouwingspercentage van het bouwvlak; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak;
 • e. de bouwhoogte van een nutsvoorziening bedraagt ten hoogste 3 m;
 • f. de oppervlakte van een nutsvoorziening bedraagt ten hoogste 15 m².

16.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van de sportvelden bedraagt ten hoogste 6 m;
 • c. de hoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 6 m;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting, mag niet meer dan 3 m bedragen.