direct naar inhoud van Artikel 7 Groen
Plan: Bomenbuurt
Plannummer: BP6080005
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0392.BP6080005-0003

Artikel 7 Groen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen;
  • b. Water
  • c. fiets- en voetpaden;
  • d. bij de bestemming behorende wegen en inritten, waterlopen en waterpartijen, kunstwerken, (ondergrondse) voorzieningen van openbaar nut;
  • e. bijbehorende voorzieningen, zoals straatmeubilair, (ondergrondse) inzamelplaatsen voor afval en recyclecontainers en (ondergrondse) rioolgemalen en bergbezinkbassins.
7.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Groen' mogen 'andere bouwwerken' worden opgericht, onder de volgende voorwaarden:

  • a. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 6,0 meter bedragen;
  • b. de bouwhoogte van overige 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 3,0 m bedragen;
  • c. de diepte van een (ondergronds) bouwwerk mag niet meer dan 7,0 m bedragen.
  • d. de oppervlakte per ander bouwwerk mag niet meer dan 10m² bedragen;
  • e. ondergrondse bergbezinkbassins en rioolgemalen mogen afgedekt worden met een verhoogd maaiveld van 0,5 meter;'