direct naar inhoud van Artikel 6 Groen
Plan: Indischebuurt Noord
Plannummer: BP5080004
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0392.BP5080004-0003

Artikel 6 Groen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen;
  • b. voet- en fietspaden;
  • c. ondergrondse parkeergarage ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - ondergrondse parkeergarage';
  • d. bij de bestemming behorende waterlopen en waterpartijen, straatmeubilair, reclame uitingen, speelvoorzieningen, kunstwerken , kunstobjecten,voorzieningen van openbaar nut, waterberging, bergbezinkbassins, (ondergrondse) afval- en recyclecontainers, warmte-koudeopslag, warmte-koudetransport.
6.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Groen' mogen 'andere bouwwerken' worden opgericht, onder de volgende voorwaarden:

  • a. de bouwhoogte van 'speelvoorzieningen mag niet meer dan 5 m bedragen;
  • b. de bouwhoogte van 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 3 m bedragen;
  • c. de diepte van een (ondergronds) bouwwerk mag niet meer dan 7,0 m bedragen.