direct naar inhoud van Artikel 20 Recreatie - Volkstuin
Plan: Buitengebied Castricum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0383.BPBuitengebied-VS02

Artikel 20 Recreatie - Volkstuin

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Volkstuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. volkstuinen;
  • b. groenvoorzieningen, bermen en beplanting;

alsmede voor:

  • c. een zendmast ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvanginstallatie';

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding.

20.2 Bouwregels
20.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. gebouwen dienen te worden gebouwd binnen een bouwvlak;
  • b. buiten het bouwvlak mag op iedere kavel voor een volkstuin één plantenkas worden gebouwd met een grondoppervlak van 10 m2 en een bouwhoogte van maximaal 2,6 m;
  • c. in afwijking van sub b is een kas met een grondoppervlak van maximaal 15 m2 toegestaan op volkstuinen groter dan 100 m2.
20.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

De bouwhoogte van overige bouwwerk, geen gebouw zijnde bedraagt maximaal:

  • a. erf- en terreinafscheidingen 1,2 m;
  • b. zendmast 40 m;
  • c. andere bouwwerken, geen gebouw zijnde 2 m.