direct naar inhoud van Artikel 6 Gemengd-1
Plan: Oudere Dorp
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0381.BP2009B004-va01

Artikel 6 Gemengd-1

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel en publieksgerichte dienstverlening;
 • b. wonen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens een kantoor;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk': tevens maatschappelijke voorzieningen;
 • e. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van gemengd-1 tot en met 5': tevens horeca-activiteiten, uit ten hoogste categorie 1 van de Staat van Horeca-activiteiten en een horeca-activiteit zoals hierna in de tabel genoemd, uit de ten hoogste voor de horeca-activiteit in de tabel aangegeven categorie van de Staat van Horeca-activiteiten:

aanduiding   horeca-activiteit   uit ten hoogste horecacategorie  
specifieke vorm van gemengd-1   restaurant   2  
specifieke vorm van gemengd-2   restaurant   3  
specifieke vorm van gemengd-3   (afhaal)restaurant   3  
specifieke vorm van gemengd-4   snackbar   3  
specifieke vorm van gemengd-5   café   4  

 • f. ter plaatse van de aanduiding 'seksinrichting': tevens een seksinrichting met sauna;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'garage': uitsluitend garages en bergplaatsen;
 • h. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, laad- en losruimte, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en water.

6.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en overkappingen, met uitzondering van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'garages', worden uitsluitend gebouwd in het bouwvlak;
 • b. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven goothoogte;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven bouwhoogte;
 • d. de goothoogte zoals aangegeven in lid 6.2 onder b mag worden overschreden door hellende dakvlakken, kappen, topgevels, wolfseinden, dakkapellen en ondergeschikte bouwdelen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'garages' bedraagt de goothoogte ten hoogste 3 m;
 • f. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de voorgevelrooilijn te worden gebouwd;
 • g. de bouwhoogte van erfafscheidingen op minder dan 1 m afstand van openbaar gebied bedraagt ten hoogste 1 m;
 • h. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
 • i. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 6 m;
 • j. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

6.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 6.2. sub b teneinde een hogere goothoogte toe te staan dan met de maatvoeringaanduiding is aangegeven, met dien verstande dat:

 • a. de aangeduide goothoogte met niet meer dan 1 m mag worden verhoogd;
 • b. in afwijking van het bepaalde in lid 6.3 onder a voor ten hoogste voor een lengte van 40% van de omtrek van het gebouw een hogere goothoogte van ten hoogste 2 m is toegestaan;
 • c. de hogere goothoogte uitsluitend is toegestaan indien dit noodzakelijk is voor de afstemming van een bouwplan op de karakteristiek van gebouwen in de omgeving van het bouwplan;
 • d. ontheffing niet mag leiden tot onevenredige aantasting van de gebruikswaarde van naburige percelen.

6.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. detailhandel, dienstverlening, kantoren, horeca en maatschappelijke voorzieningen zijn uitsluitend op de begane grond toegestaan, met dien verstande dat dit niet geldt voor functies die ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan reeds op de verdieping(en) aanwezig waren;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a zijn kantoor-, dienst- en opslagruimten ten behoeve van de functies op de begane grond, op de verdieping(en) toegestaan;
 • c. het wonen is, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'wonen', uitsluitend op de verdiepingen toegestaan;
 • d. detailhandel in volumineuze goederen is niet toegestaan;
 • e. verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan.