direct naar inhoud van Artikel 19 Wonen
Plan: Bijlmerweide en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.T1002BPSTD-VG01

Artikel 19 Wonen

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen;
 • b. bergingen en nevenruimten;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. voet- en fietspaden;
 • e. ruimten ten behoeve van het uitoefenen van huisgebonden beroepen;
 • f. short stay
 • g. tuinen;
 • h. verbindingsgangen;

alsmede voor:

19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 19.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

19.2.2 Bouwregels gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding "maximale bouwhoogte" is aangegeven;
 • b. maximum goothoogte:zoals met de aanduiding "maximale goothoogte" is aangegeven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang" mag tot de vloer van de tweede bouwlaag geen bebouwing worden opgericht, behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconctructies;
 • d. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding-overkapping" mag uitsluitend bebouwing in de vorm van een overkapping inclusief benodigde ondersteuningsconstructies worden opgericht.
19.2.3 Bouwregels bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 3 meter.
19.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 19.1 genoemde gronden en gebouwen gelden de volgende regels: