direct naar inhoud van Bijlage 2 Wijzigingsbevoegdheid voor extra woningen (splitsing hoekkavels)
Plan: Bilthoven Noord 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0310.0007BP11007-VG01

Bijlage 2 Wijzigingsbevoegdheid voor extra woningen (splitsing hoekkavels)

Wijzigingsbevoegdheid voor extra woningen (splitsing hoekkavels) (conform toelichting)

Het beleid is gericht op handhaving van de bestaande hoekkavels en voorkomen van verdichting. Alleen op zeer grote hoekkavels zou mogelijk een extra woning gebouwd kunnen worden. Daarom gelden strenge voorwaarden voor het splitsen van de hoekkavels. De wijzigingsbevoegdheid in lid 18.6.1 geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om ter plaatse van de gehele hoekkavel de bestemmingsregeling te wijzigen om een extra woning mogelijk te maken. Ten eerste gelden de drie milieutechnische randvoorwaarden (geluid, flora en fauna en verkeer), net als bij de wijzigingsbevoegdheid voor de tussenkavels.

Vervolgens moet aan een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden kunnen worden voldaan (zie ook figuur 6.4). Lid 18.6.1 sub d bepaalt dat de minimale afstand van de gevellijnen in acht genomen moet worden. Nieuwe bebouwing mag niet in de 'onbebouwde zone' komen. Ook moet de nieuwe tussenkavel voldoende diep zijn: de maximale bouwdiepte van 15, 20 of 30 meter moet gehaald worden (sub e). Dat betekent dat de afstand tussen de grens van het bouwvlak aan de straatzijde en de achterste perceelsgrens minimaal 23, 28 of 38 meter moet zijn. Er geldt immers een minimale afstand van 8 meter tot de achterste perceelsgrens (sub g). De volgende voorwaarde is dat aan de nieuwe tussenkavel de bestemming Wonen - 1, - 2, - 3, - 4 of - 5 wordt toegekend, afhankelijk van de subbestemming van de tussenkavel naast de nieuwe tussenkavel (sub f). Alle regels van de bestemming 'Wonen - 1 t/m 5' worden hierdoor van toepassing op de nieuwe tussenkavel. Daarnaast gelden er nog eisen aan de nieuwe hoekkavel. De gevelbreedte mag niet minder bedragen dan 8 meter (vrijstaande woning) of 12 meter (twee-onder-een-kap) (sub h). Vervolgens moet de afstand van de woning (inclusief aan- en uitbouwen) op de hoekkavel tot de woning op de nieuwe tussenkavel zes maal de perceelsgrensafstand van de bestemming 'Wonen - 1 t/m 5' bedragen (sub i). Dit is dus drie keer de ruimte tussen de woningen van de betreffende laan. Als laatste geldt een algemene bepaling dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de overige in de stedenbouwkundige visie beschreven eigenschappen van de bebouwingskarakteristiek van de omgeving (sub j). Op grond hiervan kan bijvoorbeeld als eis worden gesteld dat de woning op de nieuwe hoekkavel op het kruispunt georiƫnteerd moet zijn.

afbeelding "i_NL.IMRO.0310.0007BP11007-VG01_0088.png"

Figuur 6.4: Stedenbouwkundige voorwaarden voor splitsing van hoekkavels