direct naar inhoud van Artikel 12 Verkeer
Plan: Bilthoven Noord 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0310.0007BP11007-VG01

Artikel 12 Verkeer

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebiedsontsluitingswegen;
 • b. wijkontsluitingswegen;

inclusief bijbehorende:

 • c. langzaam-verkeersvoorzieningen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen, bermen en waterlopen.
12.2 Bouwregels

Op of in de in lid 12.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

12.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 10 meter voor palen en masten;
  • 2. 10 meter voor kunstwerken in de openbare ruimte;
  • 3. 3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.