direct naar inhoud van Artikel 20 Wonen
Plan: Amersfoort oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0307.BP00047-0301

Artikel 20 Wonen

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor garageboxen ter plaatse van de aanduiding 'garage'.

20.2 Bouwregels

Op en in deze gronden zijn uitsluitend gebouwen toegestaan, die ten dienste staan van de bestemming.

20.2.1 Garageboxen

Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende regels:

  • a. garageboxen mogen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'garage';
  • b. de bouwhoogte van garageboxen mag niet meer bedragen dan 3 m;
  • c. de garageboxen en overkappingen moeten plat worden afgedekt;

20.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met de bestemming, wordt in ieder geval gerekend :

  • a. het gebruik van garageboxen als woonruimte;
  • b. het gebruik van garageboxen voor bedrijfsmatige opslag en overige activiteiten met een bedrijfsmatig karakter.