direct naar inhoud van Artikel 22 Wonen-Koetshuis
Plan: Twello Noordoost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0285.171000-VS00

Artikel 22 Wonen-Koetshuis

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen-Koetshuis' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. op de begane grond: de stalling van paarden, garage en berging;
 • b. op de verdieping: wonen in niet meer dan één woning;
 • c. bed & breakfast, met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 3 kamers per bouwperceel mogen worden gebruikt met een maximum van 8 slaapplaatsen;
  • 2. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 3. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • d. water, waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. bij deze bestemming horende voorzieningen zoals groen, tuinen, erven en verhardingen.

22.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. Op deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
  • 2. de goot- en bouwhoogte mogen maximaal de bestaande hoogten in meters bedragen;
 • b. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 2,50 m;
  • 2. overkappingen zijn niet toegestaan.