direct naar inhoud van Regels
Plan: Terpweg 11
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0273.BP11077-VA01

Regels

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het wijzigingsplan Terpweg 11 van de gemeente Putten;

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0273.BP11077-VA01 met de bijbehorende regels en eventuele bijlagen;

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Wijziging

2.1 Verbeelding

Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Westelijk Buitengebied’ vastgesteld bij besluit door de gemeenteraad van de gemeente Putten op 3 juli 2014, overeenkomstig de wijze zoals vervat in het wijzigingsplan Terpweg 11.

2.2 Regels

De regels van het bestemmingsplan ‘Westelijk Buitengebied’ vastgesteld bij besluit door de gemeenteraad van de gemeente Putten op 3 juli 2014 zijn van toepassing op dit wijzigingsplan, met dien verstande dat:

  • a. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting': de gronden mede zijn bestemd voor het realiseren en instandhouden van erftoegangswegen ten behoeve van de woningen;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'groen': de gronden mede zijn bestemd voor het aanleggen en instandhouden van groenvoorzieningen;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' de gezamenlijke inhoud van de twee aaneen gebouwde woningen niet meer mag bedragen dan 880 m3;
  • d. binnen 2 jaar na vaststelling van het plan dient de bebouwing, welke is gearceerd in Bijlage 1 Te slopen bebouwing Terpweg 11, te zijn gesloopt (voorwaardelijke verplichting);
  • e. binnen 2 jaar na vaststelling van het plan de woningen landschappelijk dienen te zijn ingepast overeenkomstig het landschappelijke inpassingsplan dat is opgenomen in Bijlage 2 Landschappelijk inpassingsplan Terpweg 11 (voorwaardelijke verplichting).

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregel

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan Terpweg 11.