Bijlagen bestemmingsplan Lunteren

 

 

Bijlagen bij toelichting

  1. Karakteristieke panden Lunteren
  2. Onderzoek molenbiotoop
  3. Nota inspraak en vooroverleg Lunteren
  4. Nota van wijzigingen bestemmingsplan Lunteren
  5. Zienswijzennota, verslag bestemmingsplan Lunteren

 

Bijlagen bij de regels

  1. Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten
  2. Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten bij BT-1 en BT-1
  3. Bijlage 3 dove gevel
  4. Bijlage 4 inrichtingsplan Edeseweg ongenummerd