Bijlagen bij toelichting

 

 

 

 

Bijlage 1           Overzicht van landschapstypen

 

Bijlage 2           Indicatief overzicht van afwijkende bestaande maten

 

Bijlage 3           Nota van Uitgangspunten gericht op woningsplitsing, bewoning van vrijstaande bouwwerken, splitsing van (agrarische) bedrijfspercelen en beleid m.b.t. ‘agrarische nevenactiviteiten’ bij een woonbestemming

 

Bijlage 4           Retrospectieve toets (een overzicht van wijzigingen ten opzichte van het voorgaande bestemmingsplan)

 

Bijlage 5           Nota van zienswijzen

 

Bijlage 6           Nota van wijzigingen