direct naar inhoud van Bijlagen regels
Plan: Stedelijk gebied - 2021
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0222.SgB003-0002

Bijlagen regels

 

Bijlage 1 Lijst van vrije beroepen

Lijst van vrije beroepen op grond van de Handelsregisterwet

 • Advocaat
 • Accountant-administratieconsulent
 • Alternatieve genezer
 • Belastingconsulent
 • Bouwkundig architect
 • Dierenarts
 • Fysiotherapeut
 • Gerechtsdeurwaarder
 • Huidtherapeut
 • Huisarts
 • Interieurarchitect
 • Juridisch adviseur
 • Kunstenaar
 • Logopedist
 • Medisch specialist
 • Notaris
 • Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
 • Organisatie-adviseur
 • Orthopedagoog
 • Psycholoog
 • Raadgevend adviseur
 • Redacteur
 • Registeraccountant
 • Stedenbouwkundige
 • Tandarts
 • Tandartsspecialist
 • Tolk-vertaler (al dan niet beëdigd)
 • Tuin- en landschapsarchitect
 • Verloskundige

Een beroep dat hier niet op voorkomt geldt in beginsel niet als 'vrij beroep', tenzij de onderneming/beroepsbeoefenaar anders kan aantonen.

In de jurisprudentie is uitgemaakt, dat de uitoefening van vrije beroepen in overeenstemming is met de functie wonen. Dit is rechtstreeks toegestaan. Voor de vestiging van vrije beroepen is geen procedure nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Wet ruimtelijke ordening, zolang de beroepsuitoefening plaatsvindt in de woning en de woonfunctie in overwegende mate blijft behouden.

Bijlage 2 Lijst van aan huis gebonden beroepen en/of bedrijven

bron: Bedrijven en milieuzonering VNG (editie 2009)

SBI-code ('hoofdgroep': 'subgroep')   Omschrijving  
15: 1593 t/m 1595   Vervaardiging van wijn, cider e.d.  
18: 182   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)  
20: 205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkbedrijven  
22: 221   Uitgeverijen (kantoren)  
22: 2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen  
22: 2223   Grafische afwerking  
22: 2223   Binderijen  
22: 2224   Grafische reproductie en zetten  
22: 2225   Overige grafische activiteiten  
22: 223   Reproductiebedrijven opgenomen media  
33: 33   Vervaardigen van medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie  
36: 361   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²  
36: 362   Vervaardiging van munten, sieraden e.d.  
36:363   Vervaardigen van muziekinstrumenten  
51: 511   Handelsbemiddeling (kantoren)  
52: 527   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's, motors, bromfietsen en scooters)  
55: 551,1 5512   Pensions en Bed & Breakfast  
55: 5552   Cateringbedrijven  
61, 62: 61, 62   Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)  
63: 6322, 6323   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)  
63: 633   Reisorganisaties  
63: 634   Expediteurs, cargadoors (kantoren)  
64: 641   Post- en koeriersdiensten  
65, 66, 67: 65, 66, 67   Banken en verzekeringsbedrijven  
70: 70   Verhuur van en handel in onroerend goed  
72: 72   Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d.  
73: 731   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk  
73: 732   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek  
74: 74   Overige zakelijke dienstverlening: kantoren  
74: 7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales  
85: 8512, 8513   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven  
85: 853   Kinderopvang (gastouderschap)  
91: 9111   Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)  
92: 921, 922   Studio's (film, TV, radio, geluid)  
92: 9251, 9252   Ateliers, e.d.  
93: 9301.3   Wasverzendinrichtingen  
93: 9301.3   Wasserettes, wassalons  
93: 9302   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten  
93: 9305   Persoonlijke dienstverlening (waaronder thuisprostitutie en escortbedrijf), niet elders genoemd in de richtafstandenlijst 1 - Activiteiten van Bedrijven en milieuzonering van het VNG (editie 2009)  

Bijlage 16 Persoonsgebonden overgangsrecht

Specifieke vorm van bedrijf - kringloopwinkel overgangsrecht

Voor- en achternaam   Geboortedatum   Geslacht   Toegestaan gebruik + adres  
x   x   x   Kringloopwinkel, Houtmolenstraat 16 Doetinchem  
x   x   x   Kringloopwinkel, Melkweg 8b Doetinchem  
x   x   x   Kringloopwinkel, Tollensstraat 5 Doetinchem  
x   x   x   Kringloopwinkel, Tollensstraat 5 Doetinchem  
x   x   x   Kringloopwinkel, Fabriekstraat 10 Doetinchem  
x   x   x   Kringloopwinkel, Nijverheidsweg 21 Doetinchem  

x = privacy gevoelige informatie. In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de informatie hier niet opgenomen. De gegevens zijn wel volledig opgenomen in de vertrouwelijke bijlage bij het raadsbesluit van dit bestemmingsplan.

Specifieke vorm van bedrijf - kantoor overgangsrecht

Voor- en achternaam   Geboortedatum   Geslacht   Toegestaan gebruik + adres  
x   x   x   Zelfstandig kantoor, Logistiekweg 20 Doetinchem  
x   x   x   Zelfstandig kantoor, Logistiekweg 20 Doetinchem  
x   x   x   Zelfstandig kantoor, Logistiekweg 20 Doetinchem  
x   x   x   Zelfstandig kantoor, Logistiekweg 20 Doetinchem  
x   x   x   Zelfstandig kantoor, Logistiekweg 20 Doetinchem  
x   x   x   Zelfstandig kantoor, Doetinchemseweg 59 Doetinchem  
x   x   x   Zelfstandig kantoor, Doetinchemseweg 59 Doetinchem  
x   x   x   Zelfstandig kantoor, Doetinchemseweg 59 Doetinchem  
x   x   x   Zelfstandig kantoor, Doetinchemseweg 59 Doetinchem  
x   x   x   Zelfstandig kantoor, Transportweg 12 Doetinchem  
x   x   x   Zelfstandig kantoor, Transportweg 12 Doetinchem  
x   x   x   Zelfstandig kantoor, Transportweg 12 Doetinchem  
x   x   x   Zelfstandig kantoor, Transportweg 12 Doetinchem  
x   x   x   Zelfstandig kantoor, Plakhorstweg 12 Doetinchem  
x   x   x   Zelfstandig kantoor, Plakhorstweg 12 Doetinchem  
x   x   x   Zelfstandig kantoor, Plakhorstweg 12 Doetinchem  

x = privacy gevoelige informatie. In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de informatie hier niet opgenomen. De gegevens zijn wel volledig opgenomen in de vertrouwelijke bijlage bij het raadsbesluit van dit bestemmingsplan.