direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Bestemmingsplan Elderveld 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.763-0301

Artikel 15 Verkeer - Verblijfsgebied

15.1 Bestemmingsomschrijving

De als "Verkeer - Verblijfsgebied" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (woon)straten, buurtwegen, pleinen en trottoirs met een inrichting hoofdzakelijk gericht op
  bestemmingsverkeer en verblijfsfuncties;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. groen- en watervoorzieningen;
 • d. wandelgebieden en speelgelegenheden;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. onderdoorgangen, alsmede toegangen tot ondergrondse voorzieningen ten behoeve van
  direct aangrenzende bestemmingen.
15.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemmingen worden gebouwd
 • b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals lichtmasten, trolleymasten, entrees tot parkeergarages en straatmeubilair mag ten hoogste 5 meter bedragen.