direct naar inhoud van Artikel 12 Maatschappelijk
Plan: Bestemmingsplan Elderveld 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.763-0301

Artikel 12 Maatschappelijk

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Maatschappelijk" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. onderwijs;
 • b. buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven;
 • c. welzijn;
 • d. sport;
 • e. levensbeschouwing;
 • f. openbare dienstverlening;
 • g. zorginstellingen;
 • h. therapeutische functies;
 • i. dienstwoningen uitsluitend ten behoeve van bovenstaande functies.

en tevens voor:

 • j. kantoren ter plaatse van de aanduiding 'kantoor'

en ondergeschikt voor:

 • k. voorzieningen ten behoeve van het verkeer (zoals parkeren), groen- en speelvoorzieningen en straatmeubilair;
 • l. ondergeschikte horeca en detailhandel, uitsluitend ten dienste van bovengenoemde bestemmingsomschrijvingen.
12.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen, met inachtneming van de aangegeven maximumbouwhoogte en, voor zover aangegeven, het bebouwingspercentage, uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat de inhoud van dienstwoningen maximaal 600 m3 per woning mag bedragen.
 • b. In afwijking van artikel 25.1 mogen buiten het bouwvlak vier lichtmasten worden opgericht met een maximumbouwhoogte van 18 meter ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 3' (sba-3).
12.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 25.1 ten behoeve van het buiten het bouwvlak bouwen, van kleine bouwwerken passend in de bestemming zoals fietsenstallingen, hekwerken en zitbanken met een maximumbouwhoogte van 3 meter.