direct naar inhoud van Artikel 8 Maatschappelijk
Plan: Bestemmingsplan Hoogkamp Sterrenberg Gulden Bodem 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.756-0301

Artikel 8 Maatschappelijk

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. onderwijs en zaalsport;
  • b. gezondheids- en welzijnszorg;
  • c. levensbeschouwelijke functies;
  • d. politieke-, belangen- en ideĆ«le organisaties/verenigingen en hobbyclubs;
  • e. openbare dienstverlening:
  • f. voorzieningen ten behoeve van het verkeer, groen- en speelvoorzieningen en straatmeubilair;
  • g. functies vergelijkbaar met die genoemd onder a. tot en met e. van dit lid;
  • h. dienstwoningen;
  • i. kleinschalige horeca en detailhandel, uitsluitend ten dienste van bovengenoemde bestemmingsomschrijvingen.
8.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen, met inachtneming van de aangegeven maximumbouwhoogte en, voor zover aangegeven, het bebouwingspercentage, uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat de inhoud van dienstwoningen maximaal 600 m3 per woning mag bedragen.

8.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 21ten behoeve van het buiten het bouwvlak bouwen, van kleine bouwwerken passend in de bestemming zoals fietsenstallingen, hekwerken en zitbanken met een maximumbouwhoogte van 3 meter.

8.4 Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de functieaanduiding "monumentale boom" is het bepaalde in artikel 23 van toepassing.